دانلود رایگان


پاورپوینت درباره تحليل غیرخطی عناصر محدود - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت درباره تحلیل غیرخطی عناصر محدود

دانلود رایگان پاورپوینت درباره تحليل غیرخطی عناصر محدود نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

تعداداسلاید :22 اسلاید

بخشی ازاسلایدها:
- در بخش های قبلی در مورد تعیین روابط تغییرمکان (H) و روابط کرنش-تغییرمکان ( و ) برای عناصر مختلف بحث کرده و خاطر نشان نمودیم که این روابط می توانند منجر به توصیف دقیق رفتار غیرخطی هندسی عنصر بشوند.
از طرف دیگر عنوان کردیم که روابط سینماتیک مذکور، تغییرشکل های بزرگ (تغییرمکان ها ، دوران ها و کرنش های بزرگ) را می توانند دقیقاً نمایش دهند. به عبارت دیگر این توصیفات سینماتیک در فرمول بندی های عنصری، بسیار عمومی می باشند. ولی، باید یادآوری شود که برای اینکه فرمول بندی یک عنصر برای یک پیش بینی خاص پاسخ (Special Response) قابل کاربرد باشد، لازم است که از توصیفات مشخصه مناسبی استفاده شود(Appropriate constitutive description).
8- کاربرد روابط مشخصه (Constitutive Relations)
3-8- رفتار غیرارتجاعی مصالح(Inelastic Material Behaviour) و الاستوپلاستیسیته
الف) مقدمه:
یک نکته بنیادی که در مقایسه تحلیل ارتجاعی و تحلیل غیر ارتجاعی ملاحظه می شود این است که در راه حل ارتجاعی کل تنش را می توان به تنهایی از کل کرنش تعیین نمود، همان گونه که داشتیم:

در حالی که در محاسبه پاسخ غیر ارتجاعی، کل تنش در زمان t به تاریخچه تنش و کرنش بستگی دارد.••در تحلیل نموی پاسخ غیر ارتجاعی اساساً با سه شرط سینماتیک و به تبع آن با سه نوع آنالیز مواجه خواهیم شد:8- کاربرد روابط مشخصه (Constitutive Relations)
3-8- رفتار غیرارتجاعی مصالح(Inelastic Material Behaviour) و الاستوپلاستیسیته
2) شرایط تغییرمکان ها و دوران های بزرگ ولی کرنش های کوچک غیر ارتجاعی

- در این حالت فرمول بندی لاگرانژی کلی (TL) با کارآیی مطلوبی بکار می رود.

- در این فرمول بندی، با فرض کرنش های کوچک غیر ارتجاعی، مدل مصالح مورد استفاده برای تحلیل غیرخطی صرف مصالح را می توان مستقیماً در فرمول بندی TL برای تحلیل تغییرمکان ها و دوران های بزرگ با جایگذاری تنش های دوم Piola-Kirchhoff و کرنش های کرنش های Green-Lagrange به جای معیارهای تنش و کرنش مهندسی در تحلیل تغییرمکان ها و دوران های کوچک بکار برد.
- بنابراین کاربرد فرمول بندی TL در تحلیل غیر ارتجاعی بسط مستقیم استفاده از فرمول بندی TL در شرایط ارتجاعی تغییرمکان ها و دوران های بزرگ ولی کرنش های کوچک است.


پاورپوینت درباره تحلیل غیرخطی عناصر محدود


پاورپوینت تحلیل غیرخطی عناصر محدود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی مبحث ...

فایل رشته ریاضی با عنوان دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی مبحث دنباله ...

دانلود فایل پاورپوینت روش عناصر محدود غیرخطی II

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : - در بخش های قبلی در مورد تعیین روابط تغییرمکان (h) و روابط کرنش-تغییرمکان ( و ) برای عناصر مختلف بحث کرده و خاطر نشان نمودیم که این روابط می توانند منجر به توصیف دقیق رفتار غیرخطی هندسی عنصر بشوند.

پاور پوینت (اسلاید) روش عناصر محدود غيرخطي II | وحید لینک

پاور پوینت (اسلاید) روش عناصر محدود غيرخطي ii با مشخصه زیر در فرمت زیپ از دسته بندی از ...

خرید پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود - baharanfiles

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود

PPT - روش عناصر محدود غیرخطی II Nonlinear Finite …

روش عناصر محدود غیرخطی II Nonlinear Finite Element Procedures II. کریم عابدی. فصل دوم: تحليل غیرخطی عناصر ...

PPT - روش عناصر محدود غیرخطی II Nonlinear Finite Element ...

روش عناصر محدود غیرخطی II Nonlinear Finite Element Procedures II. کریم عابدی. فصل دوم: تحليل غیرخطی عناصر محدود (بخش ششم). 10- تحليل الاستو پلاستيك كرنشهاي بزرگ.

پاور پوینت (اسلاید) روش عناصر محدود غيرخطي II | وحید لینک

پاور پوینت (اسلاید) روش عناصر محدود غيرخطي ii با مشخصه زیر در فرمت زیپ از دسته بندی از ...

پاورپوینت برنامه ریزی و روش های آموزش به بیمار | تاپ درس ...

پاورپوینت درباره طب ... پاورپوینت درباره تحلیل غیرخطی عناصر محدود;

PPT - روش عناصر محدود غیرخطی II Nonlinear Finite …

روش عناصر محدود غیرخطی II Nonlinear Finite Element Procedures II. کریم عابدی. فصل دوم: تحليل غیرخطی عناصر ...

PowerPoint Presentation - cie.sut.ac.ir

روش عناصر محدود غیرخطی II Nonlinear Finite Element Procedures II کریم عابدی فصل دوم: تحليل غیرخطی عناصر ...

PowerPoint Presentation - cie.sut.ac.ir

روش عناصر محدود غیرخطی II Nonlinear Finite Element Procedures II کریم عابدی فصل دوم: تحليل غیرخطی عناصر ...

وکتور مرغ-وکتور خروس-لگوی مرغ-وکتور جوجه-فایل کورل