دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 31 داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 31 داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 31 داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
22اسلاید
چکيده محتواي فايل:
استاندارد حسابداري شماره 31

داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده

استاندارد شماره 31 در يک نگاه

تشخیص داراییهایی که باید به عنوان نگهداری شده برای فروشطبقه بندی شود؛
اندازه گیری داراییهای نگهداری شده برای فروش به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش؛
ارائه جداگانه داراییهای نگهداری شده برای فروش در ترازنامه؛
ارائه جداگانه عملیات متوقف شده در صورت سود و زیان. دلایل تدوین استاندارد شماره 31 طبقه بندي جداگانه داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش
اندازه گيري متفاوت آنها در مقايسه با ساير داراييهاي غيرجاري
تطابق تعریف عملیات متوقف شده با استانداردهای بین المللی
تطابق صورت سود و زیان با استانداردهای بین المللی
oتفکیک عملیات متوقف شده از عملیات در حال تداومoحذف اقلام غیر مترقبه طبقه بندي داراييهاي غيرجاري (يا مجموعه هاي واحد) به عنوان نگهداري شده براي فروش بازیافت مبلغ دفتری از طریق فروش و نه استفاده مستمر. شرایط لازم برای طبقه بندی به عنوان ... :
G برای فروش فوری در وضعیت فعلی در دسترس باشد
A فروش آن بسیار محتمل باشد. براي آنکه فروش بسيار محتمل باشد : G تعهد سطح مناسبي از مديريت واحد تجاري به اجراي طرح فروش دارايي (يا مجموعه واحد
A شروع برنامه فعالي براي يافتن خريدار و تکميل طرح فروش،
B بازاريابي مؤثر براي فروش دارايي (يا مجموعه واحد) به قيمتي منطقي نسبت به ارزش روز آن،
C انتظار تکميل شرايط فروش طي يکسال از تاريخ طبقه بندي، و
I بعيد بودن تغييرات بااهميت يا توقف تکميل طرح فروش.

نمونه هایی که به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی نمی شود: واحد تجاری ساختمانی دارد که:
ý 1000 میلیون ریال قیمت گذاری شده است در حالی که ارزش منصفانه آن 600 میلیون ریال است.
تا زمانی که واحد تجاری مکان مناسب دیگری را پیدا نکند تخلیه نخواهد شد.
هنوز هیچ اقدامی برای بازاریابی و فروش آن آغاز نشده است.
فروش آن منوط به دریافت مجوز قانونی است که اخذ آن زمانبندی مشخصی ندارد و ممکن است بیش از یک سال به طول انجامد.


واحد تجاری ساختمانی دارد که:
ý 1000 میلیون ریال قیمت گذاری شده است در حالی که ارزش منصفانه آن 600 میلیون ریال است.
تا زمانی که واحد تجاری مکان مناسب دیگری را پیدا نکند تخلیه نخواهد شد.
هنوز هیچ اقدامی برای بازاریابی و فروش آن آغاز نشده است.
فروش آن منوط به دریافت مجوز قانونی است که اخذ آن زمانبندی مشخصی ندارد و ممکن است بیش از یک سال به طول انجامد.
برکناری در مواردی رخ می دهد که:تا پایان عمر اقتصادی از دارایی استفاده می شود.استفاده از دارایی متوقف می شود. بنابراین بخش عمده مبلغ دفتری از طریق فروش بازیافت نمی شود.

بنابراین دارایی غیر جاری به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی نمی شود.


دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ویژگی های متفرق کننده فیلتر های نوری برای سیستم های WDMتحلیل محتوا علوم دوم دبستان